Regulamin

REGULAMIN

PROJEKTY GRAFICZNE:

1. Po zakupie klient jest zobowiązany przesłać na nasz adres mailowy wszystkie dane niezbędne do stworzenia projektu, tekst, wybrany format, ewentualne zdjęcia, które chcesz, by znalazły się w projekcie wyjściowym etc. UWAGA - Nie przepisujemy tekstów z poprzednich projektów, załączników przesłanych przez klienta. Teksty powinny być nadesłane w formie pozwalającej na ich skopiowanie bezpośrednio do projektu. Uprzejmie prosimy o nadesłanie Twoich preferencji co do kolorystyki, czcionek, ogólnego zarysu kompozycji itp., gdyż w przypadku ich braku, projekt wykonujemy według swojej koncepcji. Zwyczajnie chcemy, aby kompozycja finalna była po prostu jak najbardziej zbliżona wyjściowo do Twojej ogólnej koncepcji. Jeśli nie otrzymamy Twoich preferencji, nie ma możliwości zmiany projektu na inny, odmienny od nadesłanej przez nas propozycji.

2. W przypadku edycji gotowych projektów klienta (np. projekt wizytówki, plakatu, ulotki etc.), jeśli klient nie podał informacji co do typu czcionki użytej w przesłanym do edycji projekcie, wykonujemy go przy zastosowaniu czcionki, która zapewnia najbardziej zbliżony efekt wizualny, względem oryginału.

3. Kupujący jest zobowiązany przed udzieleniem akceptacji na przesłany mu projekt graficzny, do sprawdzenia jego poprawności pod względem treści tam zamieszczonych. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia naturalnej omyłki ludzkiej, podczas wprowadzania tekstu z załączników przesłanych przez klienta. Po udzielonej akceptacji przyjmuje się, że klientowi znany jest ostateczny wygląd projektu pod względem wizualnym jak i merytorycznym i nie będzie zgłaszał do nich zastrzeżeń, gdyż wszelkie uwagi będą w tym wypadku pozbawione mocy.

4. Projekt zaczynamy realizować najszybciej jak to możliwe, po otrzymaniu wszystkich szczegółów zamówienia. Średnio usługa ta trwa do 2 dni roboczych (od momentu otrzymania kompletu danych do zamówienia). Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia czasu na realizację zlecenia, w przypadku dużej ilości zleceń - o których to klient będzie powiadomiony, po nadesłaniu wytycznych do projektu.

NADRUKI/GRAWER LASEROWY: 

1. Nadruki na oferowanych przez nas przedmiotach wykonuje się metodą sublimacji, bądź nadruku cyfrowego.

2. Zdjęcie/załącznik przesłane nam przez klienta, powinno mieć przynajmniej 300 dpi. Zapewnia to dobrą jakość nadruku.

3. Po przygotowaniu przez nas projektu nadruku, jest on przesyłany do klienta do akceptacji. Klient wie co otrzyma jako produkt finalny.

4. Przedmioty, na których wykonujemy nadruk sublimacyjny, bądź grawer laserowy, pochodzą z zewnętrznej dystrybucji, za które jako wykonujący usługę nadruku (personalizacji) nie bierzemy odpowiedzialności.

5. Klient jest informowany za każdym razem, kiedy grafiki przez niego przesłane do nadruku, nie spełniają mininalnych wymagań jakościowych.

6. W przypadku wykonywania nadruków z projektów (plików) przesłanych przez klienta, nie bierzemy odpowiedzialności za efekt finalny, gdyż nie mamy wpływu na to, w jaki sposób klient przygotował plik, który nadesłał do druku (ewentualny brak wymaganego dpi, profilu kolorystycznego, niska rozdzielczość etc.).

7. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - np. kubki z nadrukiem, poduszki z nadrukiem, gumki do pieczątek, grawerowane długopisy etc.

8. Kupujący przesyłający pliki (załącznik mailowy, strona www, z której ma być pobrany plik, link do pobrania pliku itp.), które mają być poddane edycji graficznej, bądź na podstawie których ma zostać przygotowany nowy projekt graficzny, niniejszym oświadcza, że pliki te są jego własnością, bądź posiada do niego stosowne prawa w zakresie edycji i dalszego utrwalania. Lux Project nie bierze odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich.

9. Kupujący jest zobowiązany przed udzieleniem akceptacji na przesłany mu projekt  nadruku, pieczątki etc., do sprawdzenia jego poprawności pod względem treści tam zamieszczonych. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia naturalnej omyłki ludzkiej, podczas wprowadzania tekstu z załączników przesłanych przez klienta. Po udzielonej akceptacji przyjmuje się, że klientowi znany jest ostateczny wygląd projektu pod względem wizualnym jak i merytorycznym i nie będzie zgłaszał do nich zastrzeżeń, gdyż wszelkie uwagi będą w tym wypadku pozbawione mocy.

10. Nie bierzemy odpowiedzialności za niską czytelność odbicia pieczątki, bądź brak czytelności, w przypadku wybrania przez klienta zbyt dużej ilości tekstu, jego rozmieszczenia czy wielkości czcionki, w przesłanych do nas preferencjach zamówienia.

11. Nadruk/grawer zaczynamy realizować najszybciej jak to możliwe, po otrzymaniu wszystkich szczegółów zamówienia. Średnio usługa ta trwa do 2 dni roboczych (od momentu otrzymania kompletu danych do zamówienia). Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia czasu na realizację zlecenia, w przypadku dużej ilości zleceń - o których to klient będzie powiadomiony, po nadesłaniu wytycznych do zamówienia.